Các nhà nghiên cứu cho biết, sáu đến tám giờ ngủ là điểm ngọt ngào nhất đối với hầu hết mọi người Sáu đến tám giờ ngủ ngon